Maja wjele nadawkow poručenje

wutora, 17. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wučer Aleksander Kozak ma tuchwilu spjelnić wosebity nadawk. Wón wuči Alinu, Maksima a Artema, kotrež su z Ukriany do Łužicy ćěkali na zakładnej šuli „Ćišinskeho“ w Pančicach-Kukowje němčinu. W swojich rjadowniskich cyłkach su dźěći derje zawjazani a so wšědnje tež ze serbšćinu zaběraja.  Foto: Milenka Rječcyna Wučer Aleksander Kozak ma tuchwilu spjelnić wosebity nadawk. Wón wuči Alinu, Maksima a Artema, kotrež su z Ukriany do Łužicy ćěkali na zakładnej šuli „Ćišinskeho“ w Pančicach-Kukowje němčinu. W swojich rjadowniskich cyłkach su dźěći derje zawjazani a so wšědnje tež ze serbšćinu zaběraja. Foto: Milenka Rječcyna

Ukrainskich šulerjow z wulkej wutrobitosću na šuli přiwzali

Pančicy-Kukow (SN/MiR). Kontingent městnow w rjadownjach zakładneje „Šule „Ćišinskeho“ w Pančicach-Kukowje njeje wučerpany. Tuž je nawodnica Jadwiga Čižankowa posrědkowała na naprašowanje Budyskeje wotnožki Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje ličbu swobodnych šulerskich městnow. Na te wašnje su swoje durje wotewrěli dźěćom, kotrež su dyrbjeli z Ukrainy ćeknyć. Tak su dotal přiwzali tři dźěći, bydlace tuchwilu we Wotrowje w serbskich swójbach. Přizjewili su swobodne městna, hačrunjež budu na šuli w přichodźe tójšto wučerskich hodźinow pobrachować, dokelž wučerjo njejsu. Swobodne wučerske městno nadźijeja so z nowym šulskim lětom wobsadźić móc. Tuž je ćim bóle chwalobne, zo je so Jadwiga Čižankowa rozsudźiła, dać ukrainskim dźěćom šansu na kubłanišću wuknyć. „Wuknjenje samo na sebi je jenož jedyn argument za to, dźěćom dać z pomocu šule perspektiwu“, wona zwuraznja, „na druhim boku dźe wo to, zo so spěšnje a bjez wulkich problemow do žiwjenja w swojej nachwilnej domiznje zaměstnja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND