Žadaja sej podpěru za frizišćinu

srjeda, 18. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Zjawny list organizacijow a wučerjow krajnemu knježerstwu na sewjeru

Flensburg (SN). Ze zjawnym listom su friziske organizacije kaž tež wučerki a wučerjo na prekerne połoženje nastupajo wučbu frizišćiny w sewjernej Friziskej skedźbnili a žadaja sej wot politiki konkretnu podpěru za wutwar poskitka frizišćiny na šulach. Hižo w měrcu běchu eklatantne njedostatki składnostnje wopyta poradźowaceho wuběrka Europskeje rady tematizowali.

Ličba frizišćinu wuknjacych dźěći w sewjernej Friziskej je minjenej lětdźesatkaj wo połojcu woteběrała. Frizišćinu poskićuja wokomiknje na přewšo niskim niwowje přewažnje na zakładnych šulach a w dobrowólnych dźěłowych zjednoćenstwach zwonka šule. Pobrachowace móžnosće, přemało wučerkow a wučerjow kaž tež falowace koordinaciske městno k wobstaranju wučbnych materialow problematiku hišće zesylnjeja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND