Trěbne su kubłarki a kubłarjo

wutora, 31. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W Delnjej Łužicy bychu rady měli wjace kubłarkow a kubłarjow, kotrež dźěći w delnjoserbskej rěči kubłuja. Tuchwilu je jich něhdźe połsta, kotrež w dźě­ćacych dnjowych přebywanišćach, w žłobikach, pěstowarnjach a hortach skutkuja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND