Tablety za wosebite dźěći poručenje

štwórtk, 02. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na Šuli dr. Friedricha Wolfa spěchowanskeho centruma wosebiteje pedagogiki z ćežišćom za ćělne a motoriske kubłanje we Wojerecach su wčera swjećili dźeń dźěsća. Franciska Hellmerowa kaž tež Paškec mandźelskaj Christian a Christina (zady wotprawa) darichu šulerjam a wučerce Christinje Burkhardt (nalěwo) laptopy, słuchatka a tastatury.  Foto: Gernot Menzel Na Šuli dr. Friedricha Wolfa spěchowanskeho centruma wosebiteje pedagogiki z ćežišćom za ćělne a motoriske kubłanje we Wojerecach su wčera swjećili dźeń dźěsća. Franciska Hellmerowa kaž tež Paškec mandźelskaj Christian a Christina (zady wotprawa) darichu šulerjam a wučerce Christinje Burkhardt (nalěwo) laptopy, słuchatka a tastatury. Foto: Gernot Menzel

Nad wulkej darniwosću ludźi na crowdfunding-akciji překwapjeni byli

Wojerecy (SN/MiR). Wosom nowych tabletow, runje telko škitnych wobalkow a tastaturow kaž tež słuchatkow su wčera z kófra a kartonka do rukow dźěći pućowali. K tomu słušatej tastaturje z wosebitym wuhotowanjom za dźěći z wobmjezowanymi kmanosćemi načasnu techniku wužiwać móc. Franciska Hellmerowa kaž tež Paškec mandźelskaj Christina a Christian přepodachu techniku šulerjam 1. lětnika Šule dr. Friedricha Wolfa spěchowanskeho centruma wosebiteje pedagogiki z ćežišćom za ćělne a motoriske kubłanje we Wojerecach. Wjeselo dźěći bě wulke, runje na Mjezynarodnym dnju dźěsća přijeć tajki dar.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND