ABBA hornjo-a delnjoserbsce

srjeda, 06. julija 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Wurězk z trojorěcneho plakata z „wažnymi wokablemi“ Foto: Maks Bagańc Wurězk z trojorěcneho plakata z „wažnymi wokablemi“ Foto: Maks Bagańc

Čorny Chołmc (MBc/SN/bn). Prěni „Krabaoke“ je minjenu sobotu něhdźe 30 zajimcow – mjez nimi samo spontani hosćo, kaž cyle čerstwje zmandźelenaj a někotryžkuli wandrowski – ke Krabatowemu młynej w Čornym Chołmcu přiwabił. Zhromadnje spěwachu najwšelakoriše spěwy, kaž na přikład „Wjasele źinsa“ we wersiji skupiny Die Folksamen, přede­wšěm pak hity w hornjo- a delnjoserbskim přełožku, mjez druhim „Mama ­mója“ (ABBA) a „Pśez ten monsun“ ­(Tokio ­Hotel).

Wotpowědne brošurki z tekstami kaž tež cedle z QR-kodom z linkom na nje běštej zarjadowarjej, towarstwo Kraba­towy młyn a Choćebuski Kolektiw ­Wakuum, spřihotowałoj a wupołožiłoj. Nalada bě po jich podaću „wulkotna“. Wosebity karaoke bě projekt idejoweho wubědźowanja „Rěc zwjazuje“ Załožby za serbski lud. Tomule titulej wotpowědowachu tež wupójšane plakaty z „wažnymi wokablemi a wobrotami“ w serbšćinomaj a němčinje, kaž na přikład „Chceš ze mnu rejować?“ a „Chceš jenož hišće ze mnu rejować?“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND