Budyski RCW ma newsletter poručenje

štwórtk, 07. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Informacije maja zwjazać wotměte a planowane předewzaća

Budyšin (SN/MiR). Budyski Rěčny centrum WITAJ (RCW) sylnja swoje poskitki kubłarkam a kubłarjam. Tak chcedźa lětsa załožić regionalne kružki fachoweje wuměny serbskich kubłarkow a kubłarjow. Přewjesć chcedźa kružki za regiony Budyšin, Kulow a Wojerecy w prawidłownych wotstawkach. Je to poskitk za kubłanišća z wulkim podźělom serbskich maćernorěčnych dźěći a za serbske dnjowe maćerje. Kaž RCW w swojim prěnim newsletteru z 30. junija zdźěla, wotpowěduje poskitk přećam fachowych mocow. RCW jako zarjadowar regionalnych kružkow měri so na wšitke dźěćace dnjowe přebywanišća Sakskeje, w kotrychž kubłarki a kubłarjo dźěći intensiwnje serbskorěčnje kubłuja. „Newsletter je rezultat zetkanja z nošerjemi dźěćacych dnjowych přebywanišćow“, rjekny na naprašowanje nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa, „tam je so wopokazało, zo maja kubłarjo a kubłarki žadosć za tym, sej nazhonjenja a wědu wuměnjeć.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND