Čitać a sej faworita wuzwolić

póndźela, 11. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dźewjatnaćelětna Angelina Petrick wukonja w Budyskej dźěćacej a młodźinskej bibliotece dobrowólne socialne lěto. Wona je ze widejom wo swojej najlubšej knize přeswědčiła. Zhromadnje z Aaronom Laber a Marleen Geyer (wotprawa) so wona na mnohich wćipnych čitarjow na lětušim knižnym lěću wjeseli.  Foto: SN/Hanka Šěnec Dźewjatnaćelětna Angelina Petrick wukonja w Budyskej dźěćacej a młodźinskej bibliotece dobrowólne socialne lěto. Wona je ze widejom wo swojej najlubšej knize přeswědčiła. Zhromadnje z Aaronom Laber a Marleen Geyer (wotprawa) so wona na mnohich wćipnych čitarjow na lětušim knižnym lěću wjeseli. Foto: SN/Hanka Šěnec

Hdyž młodostni z wulkeho poskitka najlěpše knihi wubjeru, potom wotměje so po cyłej Sakskej knižne lěćo. Budyska dźěćaca a młodźinska biblioteka bě lětsa z wosebitym nadawkom na po-dawku wobdźělena.

Budyšin (SN/MiR). 18 młodostnych je so na dobro wšitkich, kotřiž rady čitaja, zaběrało ze 47 knihami. To rěka: młodostni su wot lońšeho oktobra hač do lětušeho měrca wudaća přečitali, kotrež su wšelke němskorěčne nakładnistwa, kiž młodźinsku literaturu wudawaja, Budyskej dźěćacej a młodźinskej bibliotece přewostajili. Potom su po swojim słodźe dźesać najlěpšich nowowudaćow wubrali, kotrež běchu loni nazymu abo lětsa w nalěću wuchadźeli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND