Hač do kónca napjate

póndźela, 08. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hrajerjo wšitkich šěsć cyłkow zestupachu so sobotu po turněrje w Sernjanach k zhromadnemu skupinskemu wobrazej. Cyle nalěwo steji a kleči lětuši dobyćer, cyle naprawo lońši.  Foto: Jurij Bjeńš Hrajerjo wšitkich šěsć cyłkow zestupachu so sobotu po turněrje w Sernjanach k zhromadnemu skupinskemu wobrazej. Cyle nalěwo steji a kleči lětuši dobyćer, cyle naprawo lońši. Foto: Jurij Bjeńš

We wobłuku Sernjanskeho wjesneho swjedźenja bě sobotu šěsć mustwow do małeje delanskeje wsy přichwatało, zo by w 10x15 metrow wulkej klětce swoje mocy měriło. Bě to hižo třeći turněr tajkeho razu na minjenych wjesnych swjedźenjach. W modusu kóždy přećiwo kóždemu měješe tuž kóžde mustwo pjeć hrow, štož bě na kóncu chětro napinaca wěc, wšako traješe jedna hra wosom mjeńšin. Nimo toho so na swjedźenskej łuce wot hrě k hrě mócnišo próšeše, štož bě trochu mylace.

Dobyćerjo lońšeho turněra, stari knjezojo ze Sernjan, tež hnydom zaso wopodstatnichu, zo chcedźa tež lětuši turněr dobyć. Prěnje štyri partije suwerenje za sebje rozsudźichu, w pjatej pak dóstachu sej z 0:8 přećiwo mužam noweje sydlenskeje štwórće ze Sernjan na měcu. Z tym měješe w poslednjej hrě turněra wubranka ze Sernjan (Michał Matka, Markus Gerlich, Měrćin Kurjat, Tomaš Bejma, Fabian Bejma) šansu, sej tola hišće cyłkowne dobyće zaručić. Woni dyrbjachu pak z pjeć wrotami předskoka přećiwo Hrańcy dobyć. ­A woprawdźe, w zakónčacych 60 ­sekundach trjechichu tola hišće trójce a z tym ze 9:2 wyskachu.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Hrajna scena w Sernjanach. Fabian Bejma (naprawo) přihraje bul hnydom bratrej Tomašej Bejmje (nalěwo) Foto: Jurij Bjeńš
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND