Chcedźa pólsku šulu załožić

wutora, 23. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W Braniborskej wuknje dźeń a wjace šulerkow a šulerjow pólšćinu. Tuchwilu je jich něhdźe 3 000 holcow a hólcow, nimale 300 wjace hač w šulskim lěće 2017/2018, kaž kubłanske ministerstwo wčera na naprašowanje frakcije CDU w Krajnym sejmje Braniborskeje zdźěla.

Podstupim/Frankfurt nad Wódru/Choćebuz (RD/SN). Pólšćinu wuwučuja w susodnym zwjazkowym kraju na dohromady 30 šulach. Sydom je w Frankfurće nad Wódru, štyri w Choćebuzu. W delnjołužiskej metropoli su to Łužiska sportowa šula, zakładnej šuli „Wilhelm Nevoigt“ a „Regine Hildebrandt“ kaž tež Humboldtowy gymnazij. Poslednjej mjenowanej kubłanišći matej status Europskeje šule.

Město Frankfurt planuje dalše intensiwowanje teje rěčneje wučby w swojich komunalnych kubłanišćach. Předwidźane je załožić pólsku zakładnu šulu, kaž Milena Manns, njestronska decernentka za kulturu, kubłanje, sport, wobdźělenje wobydlerjow a Europu do lětnich prózdnin wozjewi.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND