Stary a nowy dźěl stej jednota

póndźela, 29. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Serbšćinarjo Boščanskeje zakładneje šule předstajichu minjeny pjatk k wotewrjenju ponowjeneho kubłanišća mjez druhim serbske pěsnje a reje.  Foto: Carmen Schumann Serbšćinarjo Boščanskeje zakładneje šule předstajichu minjeny pjatk k wotewrjenju ponowjeneho kubłanišća mjez druhim serbske pěsnje a reje. Foto: Carmen Schumann

Po lětomaj twarskeho časa Boščansku zakładnu šulu přepodali

Bošecy (CS/SN). Citat z ewangelija po swjatym Mateju „Dajće dźěćatkam ke mni přińć“ pyši serbsce zachodne durje stareje Boščanskeje šule, kotruž su 1897 wotewrěli. 125 lět pozdźišo su minjeny pjatk tule we wjesnym dźělu Kubšiskeje gmejny znowa wotewrjenje swjećili. Z nowym přitwarom móže kubłanišćo nětko do přichoda hladać. Ale tež stary dźěl su do přitwara zapřijeli. Wobě tworitej jednotu. Dohromady 120 dźěći wot 1. do 4. lětnika, mjez nimi 22 nowačkow, ma wulkotne wuměnjenja. Tak maja mjez druhim hnydom pódla jědźernje šulsku kuchnju, biblioteku tež ze serbskej literaturu a kompjuterowy kabinet z 28 městnami. Tež tablety tu su. Cyłkowna digitalizacija z interaktiwnymi taflemi ma hač do kónca lěta wotzamknjena być.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND