LIPA je a wostanje aktiwna

srjeda, 31. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Lucija Handrikowa je ze swojej ideju, załožić LIPU, trajnu perspektiwu za serbske kubłanske temy tworiła.  Foto: SN/Hanka Šěnec Lucija Handrikowa je ze swojej ideju, załožić LIPU, trajnu perspektiwu za serbske kubłanske temy tworiła. Foto: SN/Hanka Šěnec

Smjerdźečanske serbske kubłanske srjedźišćo z mnohimi nadawkami

Mjeztym 23 lět skutkuje přewšo spomóžnje Smjerdźečanske kubłanske srjedźišćo LIPA. Tež přichodnje to tak wostanje. To staj sej iniciatoraj a sobuzałožerjej, Lucija a Alfons Handrik wěstaj. Dawno staj wonaj na wuměnku. Swoju LIPU pak staj hłuboko we wutrobje zakótwiłoj.

Dopomnjenki na spočatk LIPY

Myslo na spočatki so Lucija Handrikowa dopomina, zo dyrbjachu so derje wob­honić, kak tajke towarstwo załožić. „To bě swój čas trochu ćešo je zapisać dać hač dźensa“, wona powěda, „smy wo tym rozmyslowali, što chcemy wšitko činić, što budźe ludźi zajimować, kotre po­skitki wone snano derje přiwozmu. Po prěnich zarjadowanjach smy roz­my­slowali, što móhli nowe poskićeć a kak referentow zdobyć. Stajnje je nas prašenje zaběrało, hač budu wobdźělnicy našich kursow a poskitkow spokojom.“

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Mnohe zarjadowanja a poskitki su přiwabili stajnje wulku syłu zajimcow do Smjerdźečanskeho kubłanskeho srjedźišća. Serbski wječornik je často wo wonych aktiwitach rozprawjał. Wozjewjenja w nowinje su dokładnje wutřihane, swojorazna to dokumentacija towarstwoweho skutkowanja. Serbske Nowiny
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND