Ze syću zajimcow wotewrjeny diskurs tworić

póndźela, 19. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowska biblioteka „Brigitte Reimann“ wuwije so na wotewrjenu dźěłarničku za demokratiju. Mjez iniciatorami staj nawoda biblioteki Mladen Vukovic a jednaćel měšćanskeho předewzaća za zwěrjenc, kulturu a kubłanje Arthur Kusber (wotprawa).  Foto: Andreas Kirschke Wojerowska biblioteka „Brigitte Reimann“ wuwije so na wotewrjenu dźěłarničku za demokratiju. Mjez iniciatorami staj nawoda biblioteki Mladen Vukovic a jednaćel měšćanskeho předewzaća za zwěrjenc, kulturu a kubłanje Arthur Kusber (wotprawa). Foto: Andreas Kirschke

Wojerowska měšćanska biblioteka „Brigitte Reimann“ zahaji projekt pod hesłom „Wotewrjena dźěłarnja za demokratiju“. Wobsahowe ćežišća maja być wobydlerstwo, interkulturalita, medijowa kompetenca a digitalizacija kaž tež strukturna změna.

Wojerecy. (AK/SN). Projekt, kotryž spěchuje Sakske statne ministerstwo justicy a za demokratiju, Europu a runostajenje z programa „Městnosće demokratije“, ma trać do kónc lěta 2024. Wojerecy su jedna z 13 městnosćow w Sakskej, hdźež tajku dźěłarnju zarjaduja. „Zaměr je, mnohe městnosće demokratije wutworić. Trjebamy wotewrjenosć“, potwjerdźi statna sekretarka dr. Gesine Märtens z ministerstwa zańdźenu srjedu na zahajenju projekta we Wojerecach. Partnerojo su město, Kulturny zwjazk, Regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a perspektiwy žiwjenja (RAA), ludowa uniwersita, Kulturna fabrika, kompjuterowy muzej Konrad Zuse, Domowina a Krabatowy młyn Čorny Chołmc kaž tež młodźinska měšćanska rada a młodźinski klub Ossi.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND