Nowych studowacych w Lipsku witali

srjeda, 05. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Witanje nowych studowacych su wčera tradicionalnje nawječor w centrifuze, serbskej klubowni w internaće na Arna Nitzschowej, zakónčili. Foto: Jan Bogusz Witanje nowych studowacych su wčera tradicionalnje nawječor w centrifuze, serbskej klubowni w internaće na Arna Nitzschowej, zakónčili. Foto: Jan Bogusz

Lipsk (JBo/SN). Nowy semester su wčera na Instituće za sorabistiku w Lipsku zahajili. Jeho direktor prof. dr. Edward Wornar je nowačkow Jakuba Škodu, studenta wučerstwa za zakładnu šulu, Jonasa Pjetaša, studenta wučerstwa za wyšu šulu, kaž ­tež stipendiatow Załožby za serbski lud ­Karolinu Babczuk z Pólskeje a Kryštofa Peršina z Čěskeje w twarjenju słucharnjow na hłownym campusu uniwersity witał. Nimo toho su so docenća a docentki instituta nowačkam předstajili.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND