Na dobro wobeju stronow

srjeda, 19. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wobwodny saznikowy mišter Handrij Brězan (naprawo) z Prawoćic je swoje rjemjesło na wikach předstajił.  Foto: Tomaš Šołta Wobwodny saznikowy mišter Handrij Brězan (naprawo) z Prawoćic je swoje rjemjesło na wikach předstajił. Foto: Tomaš Šołta

Na Ralbičanskej Serbskej wyšej šuli wuspěšne powołanske wiki wotměli

We wšitkich wobłukach hospodarskeho a zarjadniskeho žiwjenja pytaja tuchwilu fachowcow a dorost. Na mnohich zawodach wuhladamy tafle z powołanjemi, kotrež su pytane, a samo na wjele firmowych awtach wabja za dźěło we wotpowědnych předewzaćach. Tajke dobre wuhlady na dobre a spokojace dźěło lědma hdy mějachmy. Firmy pak zwjetša so podarmo za dorostom a fachowcami rozhladuja. Husto nimaja šulscy wotchadnicy prawe abo scyła žane předstajenje wo tym, što abo hdźe bychu rady dźěłali a z čim sej swój wšědny chlěb zasłužili.

Wulka pomoc su jim při tajkich, žiwjenje wusměrjacych a rozsudźacych rozsudach powołanske wiki abo wuski kontakt k firmam a předewzaćam. To běchu w Ralbičanskej wyšej šuli spóznali a na iniciatiwu wučerjow powołanske wiki organizowali, nic jenož za swojich šulerjow, ale za wšitkich w blišej a dalšej wokolinje.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) K serbskim rjemjeslniskim zawodam, kotrež swoje wukony a posłužby prawidłownje na wikach prezentuja, słuša tón Šćěpana Čornaka w Konjecach. Foto: Jan Kral
dalši wobraz (2) Runje tak je z třěchikryjerskeho rjemjesła firma Konječana Měrćina Hrjehorja wo powołanskich perspektiwach informowała. Foto: Jan Kral
dalši wobraz (3) Přińć, so rozhladować a wobhonić bě dewiza dnja. Foto: Tomaš Šołta
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND