Nowe šulske twarjenje přepodate

srjeda, 09. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Měrko Pink, šulerce 4. lětnika a šulska nawodnica Petra Šenkowa (wotlěwa) su předwčerawšim we Wojerecach nowu zakładnu šulu „Handrij Zejler“ oficialnje přepodali a banćik přetřihali.  Foto: Katrin Demczenko Měrko Pink, šulerce 4. lětnika a šulska nawodnica Petra Šenkowa (wotlěwa) su předwčerawšim we Wojerecach nowu zakładnu šulu „Handrij Zejler“ oficialnje přepodali a banćik přetřihali. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Hižo po nazymskich prózdninach je 230 dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ ze swo­jimi 17 wučerkami a wučerjemi kaž tež kubłarkami do saněrowaneje bywšeje wyšeje šule na kromje města přećahnyło. Předwčerawšim su měšćanosta za socialne a šule Měrko Pink, šulska nawodnica Petra Šenkowa a šulerce 4. lětnika ku­błanišćo takrjec oficialne přepodali a symboliski banćik přetřihali. Nowy dom z modernymi meblemi je „cool“, kaž dźěći měnja. Wone wužiwaja na kóždym poschodźe studnju z pitnej wodu. Spočatk a kónc šulskeje hodźiny njepřipowěduje stary zwučeny klinkačk, ale zwuk, po­dobny tomu w kinje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND