Ansambl pomha w cirkusu

srjeda, 05. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Alexandra Wagner ze Serbskeho ludoweho ansambla zwučuje na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje z wobdźělnikami za cirkusowy projekt, kotryž chcedźa kónc junija zjawnje předstajić.  Foto: Katrin Demczenko Alexandra Wagner ze Serbskeho ludoweho ansambla zwučuje na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje z wobdźělnikami za cirkusowy projekt, kotryž chcedźa kónc junija zjawnje předstajić. Foto: Katrin Demczenko

Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach njeje jeno stroweho zežiwjenja dla znata. Tam wobstajnje cirkusowe projekty přewjeduja, kotrež so wšelakim temam wěnuja.

Wojerecy (KD/SN). Tema Afrika steji w srjedźišću aktualneho cirkusoweho projekta na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Wobdźělnicy w starobje šěsć do 17 lět zwučuja balansować, na wulkich kulach běhać, žonglěrować a rejwać. Mjeztym zo sobudźěłaćerka farmy Swetlana Richter z dźěćimi a młodostnymi cirkusowe dźěle programa nazwučuje, wěnuje so Alexandra Wagner ze Serbskeho ludoweho ansambla z nimi třom rejam, w kotrychž afriske zwěrjata takrjec k žiwjenju zbudźa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND