Rěčny swjedźeń kónc a zdobom nowy započatk

póndźela, 01. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Zakónčacy swjatk prěnjeho koła Zorje přiwabi něhdźe sto zajimcow. Absolwentam přepodachu wuswědčenja a nowačkam cokorowe tity.  Foto: NC/Konstanze Kušcyc Zakónčacy swjatk prěnjeho koła Zorje přiwabi něhdźe sto zajimcow. Absolwentam přepodachu wuswědčenja a nowačkam cokorowe tity. Foto: NC/Konstanze Kušcyc

Dešno (NC/KK). Prěnje koło pilotoweho projekta Zorja z rjadom „Serbska rěčna kofejownja“ bu předwčerawšim z wulkim rěčnym swjedźenjom w Dešnje zakónčene. Cyłkownje štyri króć su „rěčnu kofejownju“, spěchowane wot Załožby za serbski lud we wobłuku idejoweho wubědźowanja „Rěč zwjazuje – Rěc zwězujo – Sorbisch verbindet“, wuhotowali. Zaměr rjadu bě, zo dóstanu rěčacy a wuknjacy delnjoserbskeje rěče městnosć a móžnosć, so zetkawać, so zeznać a předewšěm ze sobu rěčeć. Na zakónčenju ćehnjechu hišće raz za wšitkimi registrami, poskićachu pizzu ze swójskeje drjewjaneje pjecy, palenc w serbskich barbach a druhe chłóšćenki.

Wo hudźbne wobrubjenje swjedźenja postara so band Kula Bula, kotraž zamó hosći do reje powabić. Nimo toho zahra skupina Ale Ale wjacore serbske (ludowe) pěsnje, kotrež wopytowarjo – wjacori z nich wužiwajo wupołožene teksty – sobu spěwachu. Na kóncu wječora teptachu Zorjenjo někotrežkuli serbske koło kajkež bě jim Gregora Kliem nawučił.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND