Němsku wučerku za serbsku rjadownju

srjeda, 03. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Drama wokoło serbskeje rjadownje dotalneho 3. lětnika w Radworju wuwiwa so do groteski: Zarjad je spjećowanja Serbow dla rjadowni tola přizwolił – ale rjadowniska wučerka serbsce njemóže.

Radwor (SN/mb). Dobru powěsć je krajny zarjad za šulu a kubłanje (LaSuB) drje zašły štwórtk sčasom Radworskej gmejnskej radźe do wurjadneho posedźenja sposrědkował: Dotalna serbska rjadownja 3. lětnika njech po prózdninach dale wobsteji. Tola hižo pjatk je LaSuB napřećo nawodnicy serbskeje zakładneje šule zwuraznił, zo njedóstanje wotpowědnu wučerku za rjadownju. Kaž smy z kruha potrjechenych staršich zhonili, změje serbska rjadownja němsku rjadownisku wučerku. Po tutych informacijach maja so drje serbske wučerki wo předmjety serbšćina, matematika a wěcna wučba starać, ale 14 wot 27 šulskich hodźin, potajkim wjac hač połojca, wotměje so němsce.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND