Studenća wabja studentow

srjeda, 03. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pilotowy projekt za polěpšenje zastaranja z wučerjemi we Łužicy

Drježdźany (SN/MiR). Drježdźanska techniska uniwersita zahaji druhi dźěl swojeho pilotoweho projekta k polěpšenju zastaranja kraja z wučerjemi we Łužicy. Wčera wječor je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na fakulće za kubłanske wědomosće wo aktualnym stawje wobhonił. Nawodnica projekta TU prof. dr. Anke Langner na naprašowanje SN rozłožuje: „Dotal bě 14 studentow a studentkow zwólniwych na dwěmaj sakskimaj šulomaj w Běłej Wodźe a Žitawje wuwučować. Sym zbožowna, zo woni nětko swojich komilitonow wabja, runja jim so přichodnje na projekće wobdźělić.“ Zmysł akcije njeje pobrachowacych wučerjow narunać a regularnje wuwučować. Studowacy maja skerje přidatny poskitk za mjeńše wuknjenske skupiny zmóžnić. To je na přikład spěchowanje čitanja, dźěło na projektach abo samostatne dźěło w tak mjenowanych běrowach za wuknjenje. Fachowu wučbu porno tomu studenća njeposkićeja. „Šulerjo su nam prajili, zo so jim lubi na tute wašnje wuknyć, hač zo maja wupad hodźiny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND