Na młódšich a staršich myslić

pjatk, 29. meje 2015
artikl hódnoćić
(1 )
StefanHicka Foto:   M. Wjeńka StefanHicka Foto: M. Wjeńka

Na lisćikach k wólbam Worklečanskeho wjesnjanosty 7. junija steji nimo mjena tuchwilneho wjesnjanosty tež te Stefana Hicki z Noweje Wjeski. 41lětny, kiž z mandźelskej a dźěsćomaj mjeztym lěto w swójskim domje bydli, je so wot Swobodneho serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa nastajić dał a měni, zo su to nětko skónčnje woprawdźite wólby, hdyž stejitej dwě mjenje na wólbnym lisćiku. Hižo při wólbach wjesnjanosty lěta 2008, jako mějachu jenož jednoho kandidata, běchu někotři jeho mjeno sobu napisali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND