Na młódšich a staršich myslić

pjatk, 29. meje 2015
artikl hódnoćić
(1 )
StefanHicka Foto:   M. Wjeńka StefanHicka Foto: M. Wjeńka

Na lisćikach k wólbam Worklečanskeho wjesnjanosty 7. junija steji nimo mjena tuchwilneho wjesnjanosty tež te Stefana Hicki z Noweje Wjeski. 41lětny, kiž z mandźelskej a dźěsćomaj mjeztym lěto w swójskim domje bydli, je so wot Swobodneho serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa nastajić dał a měni, zo su to nětko skónčnje woprawdźite wólby, hdyž stejitej dwě mjenje na wólbnym lisćiku. Hižo při wólbach wjesnjanosty lěta 2008, jako mějachu jenož jednoho kandidata, běchu někotři jeho mjeno sobu napisali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND