Festiwal na farskej łuce při cyrkwi

pjatk, 03. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Poslednje dźěła za přihoty 2. Alojsoweho festiwala, kotryž so wot dźensnišeho hač do njedźele w Radworju wotměwa  Foto: Werner Müller Poslednje dźěła za přihoty 2. Alojsoweho festiwala, kotryž so wot dźensnišeho hač do njedźele w Radworju wotměwa Foto: Werner Müller
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND