Maja zelenu swěcu za hrajkanišćo

pjatk, 25. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (AK/SN). Při Krabatowym nowym wudworu we Wulkich Ždźarach ma nastać nowe dyrdomdejske hrajkanišćo. „W naprašowanju wobydlerjow je so wjetšina ludźi za hrajkanišćo na ležownosći Krabatoweho wjesneho kluba a domizniskeho towarstwa Wulkich Ždźarow wuprajiła“, wobkruća Wolfgang Tietze, nawoda wobłuka za twarski a ležownostny management, přizwolenske a wužiwanske zrěčenje.

Łazowska gmejnska rada tuž tele dny wobzamkny, nadawk za twar hrajkanišća přepodać braniborskemu předewzaću Spiel Bau GmbH za 189 000 eurow a nadawk za hłubokotwarske dźěła Łazowskemu předewzaću Bernda Gahna za 6 000 eurow. Nowe hrajkanišćo ma być wurunanje za saněrowanje Hórnikečanskeho jězora. LMBV běše tu postajiła geotechniske zawěranske wobłuki, kotrychž dla njebudźe jězor znajmjeńša hač do lěta 2021 přistupny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND