Maja zelenu swěcu za hrajkanišćo

pjatk, 25. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (AK/SN). Při Krabatowym nowym wudworu we Wulkich Ždźarach ma nastać nowe dyrdomdejske hrajkanišćo. „W naprašowanju wobydlerjow je so wjetšina ludźi za hrajkanišćo na ležownosći Krabatoweho wjesneho kluba a domizniskeho towarstwa Wulkich Ždźarow wuprajiła“, wobkruća Wolfgang Tietze, nawoda wobłuka za twarski a ležownostny management, přizwolenske a wužiwanske zrěčenje.

Łazowska gmejnska rada tuž tele dny wobzamkny, nadawk za twar hrajkanišća přepodać braniborskemu předewzaću Spiel Bau GmbH za 189 000 eurow a nadawk za hłubokotwarske dźěła Łazowskemu předewzaću Bernda Gahna za 6 000 eurow. Nowe hrajkanišćo ma być wurunanje za saněrowanje Hórnikečanskeho jězora. LMBV běše tu postajiła geotechniske zawěranske wobłuki, kotrychž dla njebudźe jězor znajmjeńša hač do lěta 2021 přistupny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND