Podpěruja projekty integracije

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo ma klimu pomocliwosće za najwažniši zaměr

Budyšin (SN/MWj). Po załoženju spočatk junija tohole lěta je nowe towarstwo „Witamy was w Budyšinje“ (Willkommen in Bautzen) nětko jako powšitkownowužitne připóznate a je dźěłać započało. Tole zdźěli čłon předsydstwa towarstwa Andreas von Geibler. Po tym zo su wšitke prawniske, notarielne a organizatoriske prašenja rozrisane, nětko tež prěnje přizjewjenja dochadźeja. Towarstwo załožili běchu aktiwni čłonojo zwjazka „Budyšin wostanje pisany“. Wone ma podobne zaměry a wobhladuje so jako wudospoł­njenje zwjazka. Towarstwo „Witamy was w Budyšinje“ spožča čestnohamtskemu dźěłu z ćěkancami a za integraciju w Budyšinje zjawno-prawniski wobłuk a přichodnje nadźijomnje słyšomny a demokratisce legitimowany hłós, kaž w no­win­skim wozjewjenju rěka.

Zaměr noweho towarstwa je, integratiwne a čestnohamtske projekty w sprjewinym měsće spěchować a za nje dary a spěchowanske srědki nawabić. Nimo toho­ chcedźa do swojeho dźěła wšitke institucije­ města, kaž měšćanske zarjadnistwo, dalše zjednoćenstwa a přemysłownikow zapřijeć, zo by dźěło z ćěkancami a za integraciju šěroki zakład měło.

„Tuchwilu zmištruje jenož mała ličba čestnohamtskich pomocnikow w Budy­šinje wulki dźěl komunalneho integraciskeho dźěła. A hižo docpěwaja woni hranicy swojich móžnosćow. Hladajo na přichodne měsacy a lěta wočakowany při­bě­racy wobjim integraciskich nadawkow su wšitke towaršnostne mocy města k pomocy namołwjene“, Andreas von Geibler wuswětla. Jako najwažniši towaršnostny nadawk přichodnych lět wón wobhladuje, nowych wobydlerjow Budyšina integrować a swětej wotewrjenu a pomocliwu towaršnostnu klimu w měsće wutworić. „Budyšin změje jeno přichod ze solidariskimi a tolerantnymi wobydlerjemi, kotřiž ludźi z hinašich kulturow w swojej srjedźiznje přiwozmu. K tomu chce towarstwo ‚Witamy was w Budyšinje‘ přinošować“, podšmórnje von Geibler. Tuž wón wšitkich wobydlerjow, wšitke towarstwa a předewzaća regiona k aktiwnej pomocy namołwja. Nadrobniše informacije zhonja zajimcy pod adresu www.will­kom­men­inbautzen.de.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND