Smjertna zražka pospyt sebjemordarstwa była

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Fischbach (SN). Smjertna zražka zawčerawšim popołdnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Fischbacha, při kotrejž stej dźěsći w starobje pjeć a štyri lět žiwjenje při­sadźiłoj, po wšěm zdaću žane wobchadne njezbožo njebě. Tole zdźělatej Zhorjelske statne rěčnistwo a tamniša policajska direkcija w zhromadnym wozjewjenju.

Po tuchwilnym stawje přepytowanja wuchadźeja z toho, zo je nan dźěsći, 46- lětny Kosowsko-Albanjan, tak mjeno­wany rozšěrjeny suicid pospytał. Pozadk njeskutka su swójbne rozestajenja. Mandźelska podhladneho bě so njedawno wot njeho dźěliła. Dźěsći měješe wón minjeny­ kónc tydźenja kaž dorěčane při sebi.­ Nětko wón přesłyšowarjam při­zna, zo chcyše holcu a hólca kaž tež sebje samoho z wotpohladnej zražku do štoma morić. Mjeztym zo wobskorženy zražku zranjeny přežiwi, wobě dźěsći hišće na městnje­ njezboža zemrěštej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND