Wohnjowoborny muzej wjetši

srjeda, 30. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Měšćanostka Wjelceje Birgit Zuchold (SPD) je Renéjej Patschanej symboliski kluč za nowe wohnjowoborne wustajenišćo přepodała.  Foto: Jost Schmidtchen Měšćanostka Wjelceje Birgit Zuchold (SPD) je Renéjej Patschanej symboliski kluč za nowe wohnjowoborne wustajenišćo přepodała. Foto: Jost Schmidtchen

Wjelcej (JoS/SN). Dokelž so tež w dwu­rěčnych gmejnach mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami tójšto ludźi z historiskej wohnjowobornej techniku za­běra, móhło tež za nich zajimawe być, zo ma Wjelčanski wohnjowoborny muzej wot minjeneho kónca tydźenja nowy domicil. Zběrka 42 wohnjowobornych jězdźidłow a mnohich dalšich eksponatow je nětko w halomaj w industrijowym a přemysłowym parku města widźeć a tuž prěni raz na jednym městnje koncentrowana. Za to běchu jednu halu ponowili a dalšu nowu natwarili. Dohro­mady ma towarstwo wohnjowoborneho mu­zeja nětko 3 000 kwadratnych metrow městna k dispoziciji, kotrež pak su dospołnje wobsadźene. Dalše jězdźidła hižo k tomu njepřińdu, chibazo jedna so wo woprawdźitu­ žadnostku, rozłožuje zastupowacy předsyda towarstwa René Patschan. Technisce su woborne awta w tajkim stawje, zo móhli hišće jězdźić. Prawniskich předpisow dla pak to njesmědźa, tuž tež žane ćěriwo a wolij w nich njejstej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND