Wohnjowoborny muzej wjetši

srjeda, 30. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Měšćanostka Wjelceje Birgit Zuchold (SPD) je Renéjej Patschanej symboliski kluč za nowe wohnjowoborne wustajenišćo přepodała.  Foto: Jost Schmidtchen Měšćanostka Wjelceje Birgit Zuchold (SPD) je Renéjej Patschanej symboliski kluč za nowe wohnjowoborne wustajenišćo přepodała. Foto: Jost Schmidtchen

Wjelcej (JoS/SN). Dokelž so tež w dwu­rěčnych gmejnach mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami tójšto ludźi z historiskej wohnjowobornej techniku za­běra, móhło tež za nich zajimawe być, zo ma Wjelčanski wohnjowoborny muzej wot minjeneho kónca tydźenja nowy domicil. Zběrka 42 wohnjowobornych jězdźidłow a mnohich dalšich eksponatow je nětko w halomaj w industrijowym a přemysłowym parku města widźeć a tuž prěni raz na jednym městnje koncentrowana. Za to běchu jednu halu ponowili a dalšu nowu natwarili. Dohro­mady ma towarstwo wohnjowoborneho mu­zeja nětko 3 000 kwadratnych metrow městna k dispoziciji, kotrež pak su dospołnje wobsadźene. Dalše jězdźidła hižo k tomu njepřińdu, chibazo jedna so wo woprawdźitu­ žadnostku, rozłožuje zastupowacy předsyda towarstwa René Patschan. Technisce su woborne awta w tajkim stawje, zo móhli hišće jězdźić. Prawniskich předpisow dla pak to njesmědźa, tuž tež žane ćěriwo a wolij w nich njejstej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND