Gmejna z wosebitej funkciju poručenje

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy a Ralbicy-Róžant prócujetej so wo wurjadny status

Chrósćicy (SN/JaW). Gmejna Chrósćicy chce so we wobłuku regionalneho plana Hornja Łužica – Delnja Šleska požadać wo status gmejna z wosebitej funkciju serbska kultura. Tole je gmejnska rada wobzamknyła. Kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) zdźěli, je dotal jeno Slepjanska gmejna wosebitym statusom serbska kultura w planje zapisana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND