Hdyž kolesowarjo napřećo jědu

wutora, 03. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Porjad nadróžneho wobchada dowola, zo smědźa kolesowarjo na jednosměrowej dróze tež do napřećiwneho směra jězdźić. Tomu ma nětko tež w Budyšinje tak być, štož pak so wšitkim njelubi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND