Wustajeńca w znamjenju jubileja

pjatk, 06. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W Křiwej Boršći su sej Günther Vater z Mužakowa a dalši pruwowarjo dźensa nukle a rasowu pjeriznu dokładnje wobhladali a posudźowali, kotruž jutře a njedźelu wustajeja. Foto:  SN/Maćij Bulank W Křiwej Boršći su sej Günther Vater z Mužakowa a dalši pruwowarjo dźensa nukle a rasowu pjeriznu dokładnje wobhladali a posudźowali, kotruž jutře a njedźelu wustajeja. Foto: SN/Maćij Bulank

Křiwa Boršć (SN/MWj). Nazyma je kóžde lěto čas, hdyž plahowarjo najwšelakorišeho drobneho skotu wuslědki swojeho dźěła na wustajeńcach předstajeja. Tole čini tež hižo wjacore lěta towarstwo plahowarjow drobneho skotu S 237 Mały Wjelkow. Jutře a njedźelu zaso tak daloko budźe. Lětuša wosebitosć pak je, zo zhladuje towarstwo na 50. róčnicu swojeho załoženja.

Poprawom wobsteji skupina plahowarjow hižo wjele dlěje, wě předsydka ­Brigitte Bleul. Oficialne towarstwo pak su hakle wot so 2. apryla 1965. Tehdy bě jich 25 plahowarjow. Dźensa přisłuša towarstwu 32 plahowarjow. Mjez nimi su štyrjo młodostni, kotřiž pochadźeja mjez druhim z Kamjeneje pola Radworja, z Bronja, Chasowa, Šešowa a Miłkec. Tež někotři Serbja so mjez plahowarjemi angažuja. Zo plahuje 23 čłonow rasowu pjeriznu a wosomnaćo nukle, woznamjenja, zo maja někotři takrjec dwójnu zaběru. Swoje zetkanja přewjeduje towarstwo kóždu prěnju póndźelu měsaca w Ćichońskim hosćencu „Longhorn“ stajnje w 19.30 hodź. Tež nowych zajimcow tam rady witaja. Nadrobniše informacije po­dawa předsydka Brigitte Bleul pod telefonowym čisłom 035935/ 20 944.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND