Dwurěčnosć w busu wšědny dźeń

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wužadanjam demografiskeje změny chce tež wobchadna towaršnosć Wojerec wotpowědować. Wo bilancy zawoda rozprawješe jednaćel Rainer Warkus wčera tamnišej měšćanskej radźe.

Wojerecy (AK/SN). Wot lěta 2003 je Wojerowska wobchadna towaršnosć (VGH) mócnje inwestowała. „Tehdy nastachu za 3,5 milionow eurow při Łužiskim naměsće wosom busowych zastanišćow a tři městna za taksije, runje tak centrala za mobilitu, serwisowy běrow a informaciski system za sobujěducych“, rozprawješe jednaćel Rainer Warkus na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Lěta 2005 přetwarichmy za 1,22 milionow eurow naměsto před dwórnišćom a ponowichmy za 92 000 eurow tamniše nuzniki. Za 87 busowych zastanišćow w měsće smy minjene lěta 3,5 milionow eurow nałožili“, Warkus rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND