Serbski sydlenski rum dale rosće

štwórtk, 26. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kalawa (SN/CoR). Radźićeljo města Kalawy su na wčerawšim posedźenju wobzamknyli, zo ma město zhromadnje z Radu za serbske naležnosće za to zamoł­witemu braniborskemu ministerstwu za wědomosć a kulturu próstwu stajić wo zwěsćenje přisłušnosće Kalawy k serbskemu sydlenskemu rumej. Kalawa je po Łukojcach (Wiesengrund) a Lubinje třeća komuna, kotraž móžnosć nowelěrowaneho Serbskeho zakonja w Kraju Braniborskej wužiwa. Hač do 31. meje 2016 móža komuny hišće próstwu stajić.

„Hižo dlěši čas wo temje diskutujemy. Smy so dokładnje informowali, što serbske w měsće bě a dźensa je. Zo smy so skónčnje za přistup k serbskemu sy­dlenskemu rumej rozsudźili, mje wjeseli“, rjekny našemu wječornikej Kalawski měšćanosta Werner Suchner (njestronjan).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND