Zelena swěca za módru swěcu

štwórtk, 14. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Smjerdźečanskeje wobory Norbert Róbl wjeseli so, zo ma wohnjowoborne awto nětko tež zady na třěše módru swěcu. Foto:  Alfons Handrik Nawoda Smjerdźečanskeje wobory Norbert Róbl wjeseli so, zo ma wohnjowoborne awto nětko tež zady na třěše módru swěcu. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym tři lěta je Smjerdźečanska dobrowólna wohnjowa wobora z jězdźi­dłom wuhotowana. Hakle nětko pak na transporter VW T4 připrawichu, štož na kóžde wohnjowoborne awto słuša.

Smjerdźaca (aha/SN). Při słužbnych zasadźenjach­ a na wubědźowanjach Smjerdźečanscy­ wohnjowi wobornicy swoje awto hižo parować nochcedźa. Loni­ 13. junija pak zwěsćichu bytostny njedostatk, jako buchu při wulkim njewjedrje alarmowani, zo bychu na dróhu spowalene štomy mjez Smjerdźacej a Kamjencom rumowali.

Tehdy zasadźeni wobornicy najprjedy dróhu z wobeju stronow z wobchadnymi pylonami zaraćichu, zo njeby wobchad­ dźěło wobornikow wohrozył. Nadobo pak přijědźe z Kamjenskeho směra awto. Jeho wodźer pylony ignorowaše a wokoło nich jědźeše. Na zbožo so ničo stało njeje. Wopodstatnjenje šofera za tajke jednanje bě woprawnjene: Wón je ze swojeje strony drje widźał wjerćitu warnowacu žołtu swěcu, njemóžeše pak widźeć módru swěcu, pokazowacu na wohn­jowoborne zasadźenje. Dokelž muž měnješe, zo běše k njezbožu dóšło, chcyše wón dale jěć, zo by swoju pomoc poskićił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND