Přichod Serbow widźi optimistisce

štwórtk, 14. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Suchy (nalěwo) je wčera wječor w ekumeniskej kniharni w Budyšinje wo swojim dźěle jako direktor Załožby za serbski lud porěčał.  Foto: Carmen Schumann Marko Suchy (nalěwo) je wčera wječor w ekumeniskej kniharni w Budyšinje wo swojim dźěle jako direktor Załožby za serbski lud porěčał. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). „Běch rady direktor Załožby za serbski lud“, je facit Marka Sucheho, kiž tutu funkciju na wšě 23 lět wukonješe. Zhromadnje z něhdźe 20 wopytowarjemi zhladowaše wón wčera w eku­meniskej kniharni w Budyšinje na tele dźěłapołne lěta. 23 lět dosaha, Suchy zjima. Wokomik, so wróćo sćahnyć, bě prawje wuzwoleny, je sej wón wěsty. Nowa rada załožby měješe hinaše předstawy hač wón, štož bě zawěsće tež prašenje druheje generacije. Tajke generaciske změny wšak móžeš tež druhdźe wobkedźbować, na přikład w měšćanskim zarjadnistwje. Wón, Marko Suchy, přiběrajcy začuwaše, zo do tuteje noweje konstelacije njesłuša. Přiwšěm so zadźiwa, kak dołho je trało, noweho direktora załožby nańć. Jeho naslědnik Jan Budar bě mjez wopytowarjemi wčerawšeho zarjadowanja. Jedyn z hłownych problemow drje je, Suchy měnješe, wodźace gremije z kmanymi maćernorěcnymi ludźimi wobsadźić, wšako nima kóždy Serb ze swojej mandźelskej šěsć dźěći kaž wón ze swojej mandźelskej Weroniku. Najebać to wostanje wón njepowalny optimist nastupajo přichod serbskeho ludu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND