Wěžička šule čas pokazowała

pjatk, 22. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sieghard Kozel a mandźelska Měrka prezentowaštaj wčera wustajeńcu wo sta wiznach Stróže a Lemišowa.  Foto: Carmen Schumann Sieghard Kozel a mandźelska Měrka prezentowaštaj wčera wustajeńcu wo sta wiznach Stróže a Lemišowa. Foto: Carmen Schumann

675lětny jubilej Stróža a 650. róčnica Lemišowa­ steještej wčera w srjedźišću přednoška w Stróžanskim „Domje tysac“­ hatow. Woběmaj podawkomaj je tam tohorunja wustajeńca wěnowana.

Stróža (CS/SN). Sieghard Kozel dźěła na knize wo swojej wsy Stróži a wo susodnym Lemišowje. Klětu, so žurnalist a publicist nadźija, ma kniha hotowa być. Jako­ mjezystaciju prezentowaše wón wčera hromadźe z mandźelskej Měrku w Stróžanskim „Domje tysac hatow“ mału wustajeńcu. Do toho přednošo­waštaj mandźelskaj wo najwažnišich podawkach w stawiznach wobeju wsow. Spočatnje wěnowaše so Sieghard Kozel předstawiznam, kotrež su z kupu w Olbaskim jězoru – bywšim słowjanskim hro­dźišćom – wšitkim widźomne. Swědki zašłosće su we wustajeńcy tohorunja w formje­ wurywankow widźeć, kotrež je Budyski muzej přewostajił. Nastupajo załoženje Stróže a Lemišowa pak Kozelec mandźelskaj hišće za załoženskim wopismom slědźitaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND