Wěžička šule čas pokazowała

pjatk, 22. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sieghard Kozel a mandźelska Měrka prezentowaštaj wčera wustajeńcu wo sta wiznach Stróže a Lemišowa.  Foto: Carmen Schumann Sieghard Kozel a mandźelska Měrka prezentowaštaj wčera wustajeńcu wo sta wiznach Stróže a Lemišowa. Foto: Carmen Schumann

675lětny jubilej Stróža a 650. róčnica Lemišowa­ steještej wčera w srjedźišću přednoška w Stróžanskim „Domje tysac“­ hatow. Woběmaj podawkomaj je tam tohorunja wustajeńca wěnowana.

Stróža (CS/SN). Sieghard Kozel dźěła na knize wo swojej wsy Stróži a wo susodnym Lemišowje. Klětu, so žurnalist a publicist nadźija, ma kniha hotowa być. Jako­ mjezystaciju prezentowaše wón wčera hromadźe z mandźelskej Měrku w Stróžanskim „Domje tysac hatow“ mału wustajeńcu. Do toho přednošo­waštaj mandźelskaj wo najwažnišich podawkach w stawiznach wobeju wsow. Spočatnje wěnowaše so Sieghard Kozel předstawiznam, kotrež su z kupu w Olbaskim jězoru – bywšim słowjanskim hro­dźišćom – wšitkim widźomne. Swědki zašłosće su we wustajeńcy tohorunja w formje­ wurywankow widźeć, kotrež je Budyski muzej přewostajił. Nastupajo załoženje Stróže a Lemišowa pak Kozelec mandźelskaj hišće za załoženskim wopismom slědźitaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND