Riziko, meju stejo wostajić, přewulke było

póndźela, 09. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sobotu popołdnju bě dróha přez Róžant nachwilnje zaraćena. Wohnjowej woborje z Kamjenca a Róžanta dyrbještej narězanu meju pušćić.  Foto: Hilža Mittagowa Sobotu popołdnju bě dróha přez Róžant nachwilnje zaraćena. Wohnjowej woborje z Kamjenca a Róžanta dyrbještej narězanu meju pušćić. Foto: Hilža Mittagowa

Róžant (SN/JaW). Njeplanowane a chětro drohe „mejemjetanje“ mějachu sobotu w Róžeńće. Tam dyrbješe dobrowólna wohnjowa wobora meju wěstotnych přičin dla podrězać. „Zdónk bě we wysokosći pjeć metrow wo wjac hač połojcu přerězany. Dyrbjachmy jón tuž pušćić“, rozłoži nawoda wobory Frank Pjech. Štom wuryć a powalić pak bě přestrašne. „Při sobotnym sylnym wětřiku by so wón złamał a tójšto škody naparał“, rěkaše ze stron­ wobornikow. „Riziko bě pře­wulke, tohodla wołachmy wobornikow z Kamjenca, a woni z pomocu wjer­ćiteho rěbla štom kusk po kusku wot­rězachu“, Frank Pjech wuswětli.

Prawdźepodobnje bě w nocy na wutoru něchtó meju narězał. Skućićel pak swój plan (na zbožo) njezwoprawdźi. Štom móhł mjenujcy wjacore w bliskosći stejace twarjenja wobškodźić a by-li na dróhu padnył, by wobchad wohrozył.

Tajkle „mejemjetanje“ w Róžeńće hišće dožiwili njejsu. Mnohim wobydlerjam njejsu tajke akcije hižo worakawstwo, ale chłostajomny njeskutk. Woni drje akceptuja, podrěza-li jim něchtó meju w prěnjej nocy, wšo druhe maja za njeskutk. Wosebje zrudni su nětko dźěći a młodostni, kotřiž běchu so hižo na mejemjetanje přihotowali.

Nastupajo kóšty zasadźenja Kamjenskeje a Róžeńčanskeje wohnjoweje wobory zdźěli Frank Pjech, zo je najprjedy gmejna přewozmje. Nastupajo skućićela policija pad přepytuje, wšako je wjesna rada njeskutk přizjewiła. „Namakaja-li skućićela, budźe to droha naležnosć“, Róžeńčan praji. Prawdźepodobnje maja dobre šansy jeho namakać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND