Z twarskimi dźěłami njespokojom

wutora, 10. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke twarske mašiny drje su so z wonkowneho napohlada Wotrowa zhubili. Mysla-li pak wobydlerjo na čas, jako­ běchu tam wjesnu kanalizaciju twarili, so někotrym hišće dźensa kornar­ puknje.­

Wotrow (AK/SN). Swoju njespokojnosć je wjesnjanosta Pančic-Kukowa Markus Kreuz (CDU) na njedawnym posedźenju zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe zwuraznił. „Dźěła za wjesnu kanalizaciju we Wotrowje běchu přewšo špatnje planowane a zwoprawdźene. Twarska firma dyrbješe hišće raz přijěć, dokelž bě zabyła šachtaj při­zamknyć“, Kreuz porokowaše. Nimo toho ­prašeše so wón za probu, hač su składźene roły krute dosć, zo z nich ničo njekapa.­

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND