Dźiwadło w ruinje cyrkwje

srjeda, 11. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyska ruina mnišeje cyrkwje a susodna wodarnja matej so po woli města za kulturne wužiwanje přihotować. To wšak saněrowanje wobeju twarjenjow podróši.

Budyšin (CK/SN). Partyje drje w ruinje mnišeje cyrkwje w Budyskim starym měsće tež w přichodźe swjećić njebudu. Ale nócne wodźenja a zarjadowanja za hač do sto ludźi kaž dźiwadło, kino, koncerty abo wiki móžeš sej tam bjeze wšeho předstajić. Město Budyšin chce z ruiny cyrkwje zarjadowansku městnosć wutworić. Wužiwanski koncept drje za to hišće nima, ale při saněrowanju maja so přihotowanske naprawy kaž zastaranje z milinu a wodu kaž tež wotwodźowanje wopłóčkow hnydom sobu wobstarać. „Tele dźěła pozdźišo nachwatać by wjele wjace wudawkow woznamjenjało“, rozłoži nawoda měšćanskeho wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada Falko Wendler na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. W srjedźnym dworje je na přikład rampa za chorobne stoły předwidźana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND