Pjenjezy derje inwestowane

srjeda, 11. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm (3. wotprawa) je so wčera sobu wobhonił, kak chcedźa Worklečansku sportowu halu saněrować a dźensnišemu standardej přiměrić.  Foto: Marian Wjeńka Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm (3. wotprawa) je so wčera sobu wobhonił, kak chcedźa Worklečansku sportowu halu saněrować a dźensnišemu standardej přiměrić. Foto: Marian Wjeńka

Nadrobnosće wo ponowjenju Worklečanskeje sportownje zhonili

Worklecy (SN/MWj). Podobnje wuznamny dźeń kaž tón před 25 lětami, jako Worklečansku sportowu halu dotwarichu, bě wčerawši. Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm přepoda Worklečanskemu wjesnjanosće Francej Bruskej (CDU) wopismo wo přizwolenju spěchowanskich srědkow za wobšěrne saněrowanje sportownje. Projekt płaći trochu wjace hač milion eurow, z toho dóstanje gmejna­ 517 000 eurow spěchowanja, jeje swójski podźěl wučinja 538 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND