Pjenjezy derje inwestowane

srjeda, 11. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm (3. wotprawa) je so wčera sobu wobhonił, kak chcedźa Worklečansku sportowu halu saněrować a dźensnišemu standardej přiměrić.  Foto: Marian Wjeńka Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm (3. wotprawa) je so wčera sobu wobhonił, kak chcedźa Worklečansku sportowu halu saněrować a dźensnišemu standardej přiměrić. Foto: Marian Wjeńka

Nadrobnosće wo ponowjenju Worklečanskeje sportownje zhonili

Worklecy (SN/MWj). Podobnje wuznamny dźeń kaž tón před 25 lětami, jako Worklečansku sportowu halu dotwarichu, bě wčerawši. Statny sekretar w sakskim nutřkownym ministerstwje dr. Michael Wilhelm přepoda Worklečanskemu wjesnjanosće Francej Bruskej (CDU) wopismo wo přizwolenju spěchowanskich srědkow za wobšěrne saněrowanje sportownje. Projekt płaći trochu wjace hač milion eurow, z toho dóstanje gmejna­ 517 000 eurow spěchowanja, jeje swójski podźěl wučinja 538 000 eurow.

Minjeny čas dyrbjachu so w hali přiběrajcy wo wěstotu strachować, mjez druhim při lěsycach za bule, hdźež bě so hižo raz njezbožo stało. To bě posledni nastork za gmejnsku radu, halu ponowić a ju po tuchwilnym standardźe wuhotować, praji Franc Brusk. Spěchowanske pjenjezy Swobodneho stata Sakskeje su derje inwestowane, měnješe dr. Wilhelm, so nadźijejo, zo saněrowanje hale wšitkich tam sportowacych přidatnje motiwuje. Nimo Worklečanskeje zakładneje a wyšeje šule wužiwaja ju Viktoria Worklecy ze swojimi sekcijemi volleyball, blidotenis, gymnastika, aerobika a kopańca, dale Sportowa jednotka Njebjelčicy a towarstwo Zeleno-běli Hórki.

Udo Gumpert ze swojim Kulowskim planowanskim běrowom twar planuje a přewodźa. Wčera je wón zajimcam nadrobnosće rozłožił. Radźi-li so wšitko, móhli kónc meje twarske dźěła wupisać. Po rozdawanju nadawkow liča z poł lětom ryzy twarskeho časa. Potom najskerje ničo na dźensniši napohlad dopo­minać njebudźe, nutřka runje tak mało kaž wonka. Hala dóstanje načasne špundowanje a wšitke sćěny takrjec mjechku kožu. Nowy wjerch budźe někak runje tak wysoki kaž tuchwilny. Rěblizna (Sprossenwand) so zhubi a sćěna pod wulkej frontu woknow budźe trochu wyša. Na sewjernym boku nastanje přitwar za 75 kwadratnych metrow wulki skład sportowych nastrojow a za gymnasti­kowu rumnosć. Předrasćernje a sanitarne rumnosće budu tohorunja dospołnje ponowjene. Tak tež balustrada, štož fanow volleyballa ani tak jara njezwjesela, přetož na njej móžachu dotal porjadnje harować. Přichodnje budźe wobhrodźenje z přewidneho materiala, tak zo móža tež małe dźěći wothorjeka widźeć, što so deleka w hali stawa.

Wonkownje Worklečansku sportownju dospołnje izoluja a optisce porjeńša. Kajki potom jeje doskónčny napohlad budźe, pak hišće wěste njeje. Wčera znajmjeńša běchu mnozy měnjenja, z barbu radšo njelutować.

Udo Gumpert so nadźija, zo móža ­halu po zymskich prózdninach 2017 zaso wužiwać. Hač do toho wotměje so sportowa wučba pod hołym njebjom, dokelž we wsy žaneje druheje alternatiwy njeje. Při špatnym wjedrje dyrbja za hinašej wariantu pytać. Předrasćić maja so šulerjo w tym času w hortowych rumnosćach. Towarstwo Viktoria Worklecy dyrbi swoje aktiwity za čas twarskich dźěłow do druhich sportownjow přepołožić. Blidotenisća na přikład přewjedu swoje hry tak dołho w Chróšćanskej „Jednoće“, volleyballisća w Ralbicach.

Wčerawše swjatočne zarjadowanje su šulerjo Worklečanskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ hudźbnje kaž tež sportowje wobrubili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND