Twarja najzašo za dwě lěće

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Planowany kružny wobchad w Zejicach wobydlerjam rozłožili

Zejicy/ Lejno (Žu/SN). Horstka ludźi sćěhowaše wčera wječor w Lejnje wuwjedźenja wo planowanym twarje kružneho wobchada w Zejicach. Najzašo za dwě lěće­ maja so tam twarske dźěła zahajić. Daniel Köhler z krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) je tuchwilny staw projekta rozłožił. Wo nim rozmyslować započeli běchu lěta 2012. Přiběraca ličba njezbožow bě hłowna přičina, na městnje křižowanišća dróhow S100/S101 kružny wobchad zarjadować. Prěnjotny naćisk zwrěšći na falowacej kolesowanskej šćežce. Njedawno hakle bu nowy naćisk schwaleny, wopřijacy kružny wobchad z integrowanej kolesowanskej šćežku kaž tež separatny kolesowanski pućik mjez Zejicami a Lejnom. Nětko póńdźe wo nakup za to trěbnych ležownosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND