Twarja najzašo za dwě lěće

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Planowany kružny wobchad w Zejicach wobydlerjam rozłožili

Zejicy/ Lejno (Žu/SN). Horstka ludźi sćěhowaše wčera wječor w Lejnje wuwjedźenja wo planowanym twarje kružneho wobchada w Zejicach. Najzašo za dwě lěće­ maja so tam twarske dźěła zahajić. Daniel Köhler z krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) je tuchwilny staw projekta rozłožił. Wo nim rozmyslować započeli běchu lěta 2012. Přiběraca ličba njezbožow bě hłowna přičina, na městnje křižowanišća dróhow S100/S101 kružny wobchad zarjadować. Prěnjotny naćisk zwrěšći na falowacej kolesowanskej šćežce. Njedawno hakle bu nowy naćisk schwaleny, wopřijacy kružny wobchad z integrowanej kolesowanskej šćežku kaž tež separatny kolesowanski pućik mjez Zejicami a Lejnom. Nětko póńdźe wo nakup za to trěbnych ležownosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND