Twarja najzašo za dwě lěće

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Planowany kružny wobchad w Zejicach wobydlerjam rozłožili

Zejicy/ Lejno (Žu/SN). Horstka ludźi sćěhowaše wčera wječor w Lejnje wuwjedźenja wo planowanym twarje kružneho wobchada w Zejicach. Najzašo za dwě lěće­ maja so tam twarske dźěła zahajić. Daniel Köhler z krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) je tuchwilny staw projekta rozłožił. Wo nim rozmyslować započeli běchu lěta 2012. Přiběraca ličba njezbožow bě hłowna přičina, na městnje křižowanišća dróhow S100/S101 kružny wobchad zarjadować. Prěnjotny naćisk zwrěšći na falowacej kolesowanskej šćežce. Njedawno hakle bu nowy naćisk schwaleny, wopřijacy kružny wobchad z integrowanej kolesowanskej šćežku kaž tež separatny kolesowanski pućik mjez Zejicami a Lejnom. Nětko póńdźe wo nakup za to trěbnych ležownosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND