Wužadani do přichoda myslić

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacore wažne temy stejachu na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady. Spočatnje wobhonichu so w nowej pěstowarni wo tuchwilnym stawje dźěłow.

Chrósćicy (JK/SN). Po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) wotpowěduje tuchwilny staw planej, molerske dźěła postupuja a dłóžbarjo pilnje dźěłaja. Přiwšěm wujewja so nowy problem. Zo móhli pěstowarnju z meblemi wuhotować, běchu spěchowansku próstwu stajili. Ta pak bu wotpokazana a gmejna ma nětko cyłu sumu 38 000 eurow sama zwjesć. Mobiliar wšak měješe so po połojcy spěchować. Na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady chcedźa wobzamknyć, srědki ze spěchowanja po zakonju wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy, kotrež běchu zwoprědka za ponowje- nje dróhi z Chrósćic do Hórkow zapla­nowali, za mobiliar pěstowarnje wužić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND