Što radosć rjeńšu dawa …

pjatk, 20. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Znowa su so wčera w Róžeńće zetkali dobrowólni, kotřiž chcedźa internetnu stronu srjedźoeuropskich putniskich městnow aktualizować a pućowanske šćežki na teritoriju gmejny wutworić. A bohužel bě jich znowa jenož horstka ludźi. Za to pak běchu jich ideje ćim zrališe a konkretniše hač prěni raz.

Róžant (JK/SN). Móžne pućowanske šćežki na teritoriju gmejny Ralbicy-Róžant měli so w třoch kategorijach wu­tworić, zo bychu rozdźělnym zajimam a narokam pućowacych wotpowědowali. Su to ryzy pućowanske šćežki za pěšich, kolesowanske šćežki a naročne za ekstremnych kolesowarjow z BMX-kolesami, za kotrychž su w gmejnje wotpowědne přirodne wuměnjenja date.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND