Što radosć rjeńšu dawa …

pjatk, 20. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Znowa su so wčera w Róžeńće zetkali dobrowólni, kotřiž chcedźa internetnu stronu srjedźoeuropskich putniskich městnow aktualizować a pućowanske šćežki na teritoriju gmejny wutworić. A bohužel bě jich znowa jenož horstka ludźi. Za to pak běchu jich ideje ćim zrališe a konkretniše hač prěni raz.

Róžant (JK/SN). Móžne pućowanske šćežki na teritoriju gmejny Ralbicy-Róžant měli so w třoch kategorijach wu­tworić, zo bychu rozdźělnym zajimam a narokam pućowacych wotpowědowali. Su to ryzy pućowanske šćežki za pěšich, kolesowanske šćežki a naročne za ekstremnych kolesowarjow z BMX-kolesami, za kotrychž su w gmejnje wotpowědne přirodne wuměnjenja date.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND