Rjane historiske měšćanske žro

srjeda, 25. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Při restawrowanju domskich dźiwaja mozy tež na detaile, kaž chěžine durje. Foto: SN/Maćij Bulank Při restawrowanju domskich dźiwaja mozy tež na detaile, kaž chěžine durje. Foto: SN/Maćij Bulank

Štóž so po Kulowje wuchodźuje, móže sej wosebje w historiskim měšćanskim dźělu, w małych hasach, rjenje wobnowjene, samo tykowane domy wobhladać. Wjele su tam ludźo minjene lěta pře- a wutwarjeli, su z wulkej lubosću swoje historiske domy saněrowali. Zo by wot wšeho spočatka typiske wuwiće historiskeho měšćanskeho žra rjadowała, je Kulowska měšćanska rada hižo 1992 městne wuhotowanske wustawki wobzamknyła. Tele wustawki su zamołwići mjeztym hižo wjacore razy předźěłali a aktualnym prawniskim směrnicam a změnam přiměrili.

Tež tuchwilu w Kulowje wjele twarja, předewšěm młode swójby, kotrež su tam swoje doma namakali, dokelž je město prosće za jich swójbne žiwjenje atraktiwne. To wšak je zdobom wužadanje městu a jeho zarjadnistwu. Wjetšina ludźi městne wuhotowanske wustawki jako prawniske zasady akceptuje. Tak móže jich njedodźerženje, to rěka, njewotpowědne wuhotowanje třěchi, njelubozne konsekwency měć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND