Wjele družkow w procesionach

štwórtk, 26. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž w tamnych serbskich wosadach kročachu wěriwi z družkami na čole w Njebjelčicach dźensa po dopołdnišej Božej mši k wonkownemu wołtarjej, kotryž steji tam na kěrchowje wosrjedź wsy. SN/Maćij Bulank (2)/Bosćij Handrik Runje tak kaž w tamnych serbskich wosadach kročachu wěriwi z družkami na čole w Njebjelčicach dźensa po dopołdnišej Božej mši k wonkownemu wołtarjej, kotryž steji tam na kěrchowje wosrjedź wsy. SN/Maćij Bulank (2)/Bosćij Handrik

Katolscy křesćenjo swjeća wulki swjaty dźeń Božeho ćěła

Ralbicy (SN/MWj). Nimo jutrow, hód a swjat­kow je swjaty dźeń Božeho ćěła sobu najwažniši cyrkwinski podawk katolskich křesćanow. Na wosebite wašnje tež w serbskich wosadach wuznawaja, zo wěrja do přitomnosće Jězusa Chrystusa we woblatku. A činja to zjawnje a na swjatočne wašnje w procesionach. Po dopołdnišich kemšach podachu so dźensa wěriwi přewažnje w ćmowej drasće a kěrluše spěwajo k wonkownym wołtarkam. W Ralbicach na přikład maja tajki na nawsy blisko Statnikec. Kěrluše po puću kaž tež při wołtarku přewodźachu zwjetša wosadni dujerjo.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Tójšto družkow spožčichu tež Ralbicach kemšam a procesionej k wonkownemu wołtarjej na nawsy wosebity swjedźenski raz. Dalše wobrazy namakaće na našej internetnej stronje pod: www.serbske-nowiny.de.
dalši wobraz (2) Leńka Wróblowa, Božena Wróblowa a Blanka Šmitowa (wotlěwa) su Radworske družki sobu zhotowali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND