Zelena swěca za kružny wobchad

štwórtk, 26. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Měšćanska rada je na swojim wčerawšim posedźenju nadawk za twar kružneho wobchada na Schliebenowej přepodała. Projekt budźe dróši hač planowany a z poćežowanjemi zwjazany.

Budyšin (CK/SN). 13. junija započnu kružny wobchad na Budyskej Schliebenowej twarić. Nadawk za to přepoda měšćanska rada wčera Póckowskej firmje Bistra Bau. Po słowach nawody wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada města Falka Wendlera bě na wupisanje mało wothłosa, štož zaležeše na wuskim časowym ramiku a na tym, zo su firmy zwjetša wućežene. Wosom předewzaćow je podłožki měć chcyło, dwě stej poskitk wote­dałoj. Kóšty su wo 27 procentow a tuž 285 000 eurow wyše, hač wot planowarja wobličene. Dróše na přikład je, twarnišćo zarjadować, přetož połojčne zaraćenje sej žada, wěstotne připrawy wjacekróć přestajić. Nimo toho je ćešo twaršćizny na twarnišćo dowjezć. Kružny wobchad płaći nětko wjace hač milion eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND