Njejsu z prózdnymaj rukomaj přijěli

štwórtk, 02. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Klumpu TS-8 dóstachu Konječansko-Šunowscy wobornicy tele dny wot partnerskeje wohnjoweje wobory z Legelshursta darjenu.  Foto: Domenico Gruhn Klumpu TS-8 dóstachu Konječansko-Šunowscy wobornicy tele dny wot partnerskeje wohnjoweje wobory z Legelshursta darjenu. Foto: Domenico Gruhn

Mjeztym zo su mnohe gmejny a towarstwa swoje po přewróće nastate styki do zapada wusnyć dali, prócuje so wonjowa wobora Konjecy-Šunow aktiwnje wo to, přećelske styki dale wudźeržować.

Konjecy (DG/SN). Dlěje hač 20 lět pěstuja wohnjowi wobornicy Konjec-Šunowa hižo dobre styki k wohnjowej woborje w badensko-württembergskim Legelshursće, wsy mjez Offenbachom a Strasbourgom. Gmejna Willstätt, do kotrejež wjes słuša, je zdobom partnerska gmejna něhdyšeje Ralbičanskeje gmejny. Tak je tele dny 26 kameradow z mandźelskimi Łužicu wopytało. Podachu su k Wochožanskej wuhlowej jamje, wobhladachu sej Narćansku krajnu wohnjowobornu šulu a dachu sej delansku gmejnu na konjacych zapřahach pokazać.

Wulki zajim zbudźi hašenske wubědźowanje. Nimale cyłe popołdnjo so mustwa z Legelshorsta, Konjec a Smjerdźaceje sobotu wo najlěpše časy wubědźowachu. Na wječornej zabawje so wukopa, zo bě jedyn z hosći, Markus Jockers, hižo jako šuler na wuměnje w Ralbicach pobył. „Waša hospodliwosć je wulkotna. Smy tu štyri rjane dny pola přećelow dožiwili. Wjeselu so na to, naše styki dale hajić“, chwaleše Florian Mayerl wohnjowu woboru Konjecy-Šunow.

Z Legelshursta do Łužicy běchu ­njewšědny dar sobu přiwjezli: klumpu TS-8. Z njej móžeš hač do 800 litrow ­wody w mjeńšinje klumpać. „Nochcych wěrić, zo je klumpa za nas. Sym so před dlěšim časom z nawodu wohnjoweje ­wobory w Legelshursće wo našej NDR­skej technice rozmołwjał a rjekł, zo wona za dlěše wužiwanje prawje kmana njeje. Wón mi přilubi hladać, hač móže pomhać. Jako nam nětko klumpu ­přepoda, wón jenož rjekny, zo swoje ­přilubjenja dźerži“, rozprawja nawoda wohnjoweje wobory Konjecy-Šunow ­Silwijo Čórlich. Přichodne zasowidźenje planuja w lěće 2018.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND