10 000. wopytowar w muzeju

wutora, 07. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Aerobikowa skupina z partnerskeje gmejny Lučany nad Nisou je wopytowarjow muzejoweho swjedźenja z modernymi rejemi zawjeseliła.  Foto: Lucija Rubinowa Aerobikowa skupina z partnerskeje gmejny Lučany nad Nisou je wopytowarjow muzejoweho swjedźenja z modernymi rejemi zawjeseliła. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Mjeztym hižo dwanaty muzejowy swjedźeń wotměli su zawčerawšim w Njeswačidle. Wo lěta 2004 załoženy domizniski muzej stara so skupina zajimcow tamnišeho Towarstwa přećelow domizny a kultury. W běhu lěta wuhotuja woni tři wosebite wustajeńcy. Čestnohamtski nawoda muzeja Arnd Lehmann móžeše tuž njedźelu hižo 33. wosebitu wustajeńcu wotewrěć. Wona wopřijima domjacu nadobu 19. lětstotka. Wobdźiwać móže wopytowar najwšelakoriše zajimawostki, kaž na přikład kołwrót, butrobas, kofejowe młynčki, šalki, kany, ale tež časniki, stare šijawy, žehlidła a petrolejowe lampy. Serbska biblija z lěta 1905 je tohorunja we witrinje wustajena. Něhdźe sto hosći sej přehladku hižo prěni dźeń wobhlada. Mjez nimi bě Hantušec swójba z Budyšina jako 10 000. wopytowar muzeja. Jej přepoda Arnd Lehmann kwěćel a eksemplar Njeswačanskeje chroniki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND