Pospochi nowe starosće

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kopica najwšelakorišich temow steješe na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Wšitke pak wobjednawać njemóžachu.

Njeswačidło (JK/SN). Podobnje druhim gmejnam nimaja tež w Njeswačanskej dotal hišće žadyn schwaleny hospodarski plan za běžne lěto. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady chcychu hišće raz wo planje rěčeć. Dokelž pak bě komornica schorjeła, to njemóžachu. Plan wšak w bytostnych dypkach steji a ma so na přichodnej zhromdźiznje w awgusće schwalić. Do toho so hišće zjawnje wupołoži. Najebać dlijenje pak gmejna swoje komunalne a zarjadniske nadawki zaměrnje a swědomiće w połnym wobłuku spjelnja. To wobkrući wjesnajnosta Gerd Schuster (CDU) napřećo radźićelam.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND