Ličby zašłych lět schwalene

srjeda, 15. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zaměrowemu zwjazkej za wopłóčki porokuja dale njekorektnosć

Porchow (AK/SN). Kalkulacija popłatkow zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe za lěta 2009 do 2012 a za 2013 do 2015 je schwalena. Z tym je wot­ lěta 2009 zběrany zakładny popłatk we wysokosći wosom eurow na domjacnosć wobkrućeny. To samsne płaći za mnóstwowy popłatk 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow. Na wčerawšim posedźenju zaměroweho zwjazka w Porchowje su gmejny Porchow, Pan­čicy-Kukow a Worklecy po kontrowersnej diskusiji wobličenju přihłosowali, Chró­sćicy a Rabicy-Róžant je wotpokazuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND