Plan wuslědk konsolidacije

štwórtk, 16. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Płaćiwy hospodarski plan ma wot wčerawšeho Rakečanska gmejna. Z hłosami frakcijow Swobodnych wolerjow a CDU jón wjetšina radźićelow schwali. Frakcija bjezstronskich wolerjow so zasadnje přećiwo naćiskej wupraji, skedźbniwši na njedostatki wšelakich wudawkow a łahodne kalkulowanje. Etat předwidźi wurunane dochody a wudawki. Přiwšěm napominaše wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelow a wobydlerjow, zo bychu łahodnje z financami wobchadźeli a sej wuswětlili, zo nima gmejna bjezskónčne móžnosće. Hladajo na susodne gmejny pak maja­ w Rakecach dobre wuchadźišćo. Komornica Franziska Pfeiffer přeradźi, zo je zaměr, měć za něšto lět šešćcyfrowu pozitiwnu ličbu pod smužku, zo móhli rezerwy zapołožić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND