Plan wuslědk konsolidacije

štwórtk, 16. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Płaćiwy hospodarski plan ma wot wčerawšeho Rakečanska gmejna. Z hłosami frakcijow Swobodnych wolerjow a CDU jón wjetšina radźićelow schwali. Frakcija bjezstronskich wolerjow so zasadnje přećiwo naćiskej wupraji, skedźbniwši na njedostatki wšelakich wudawkow a łahodne kalkulowanje. Etat předwidźi wurunane dochody a wudawki. Přiwšěm napominaše wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelow a wobydlerjow, zo bychu łahodnje z financami wobchadźeli a sej wuswětlili, zo nima gmejna bjezskónčne móžnosće. Hladajo na susodne gmejny pak maja­ w Rakecach dobre wuchadźišćo. Komornica Franziska Pfeiffer přeradźi, zo je zaměr, měć za něšto lět šešćcyfrowu pozitiwnu ličbu pod smužku, zo móhli rezerwy zapołožić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND