Nuzowy pad w šuli zwučowali

štwórtk, 16. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z dychanskej techniku wobchadźeć su wohnjowi wobornicy tele dny w Ralbicach zwučowali.  Foto: Alfons Handrik Z dychanskej techniku wobchadźeć su wohnjowi wobornicy tele dny w Ralbicach zwučowali. Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). Tele dny njezadźiwachu so jenož Ralbičenjo, ale tež tam nimojěducy zastróženi, što je so na tamnišej wyšej šuli stało. Wjacore wohnjowoborne awta a wulka syła wobornikow, wuhotowanych ze škitnymi maskami k dychanju, tam chwatnje wobornu techniku posłužowaše.

Pozadk bě, zo bě wyši hašenski mišter Achim Měrćink, nawoda wšěch woborow Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejny, po dorěčenju z wjesnjanostu Hubertusom Ryćerjom (CDU) zhromadne zwučowanje při šuli zwołał. Hižo do toho dorěča wón z nawodami wobdźělenych woborow zaměr­ kóždolětneho zhromadneho zwučowanja. Zaběrachu so z nałožowanjom a z prawym dodźerženjom předpisow a normow za škit dychanja w padźe wohenja­ a dorěčachu sej postupowanje při trěbnym wuchowanju w nuzowym padźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND