Nuzowy pad w šuli zwučowali

štwórtk, 16. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z dychanskej techniku wobchadźeć su wohnjowi wobornicy tele dny w Ralbicach zwučowali.  Foto: Alfons Handrik Z dychanskej techniku wobchadźeć su wohnjowi wobornicy tele dny w Ralbicach zwučowali. Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). Tele dny njezadźiwachu so jenož Ralbičenjo, ale tež tam nimojěducy zastróženi, što je so na tamnišej wyšej šuli stało. Wjacore wohnjowoborne awta a wulka syła wobornikow, wuhotowanych ze škitnymi maskami k dychanju, tam chwatnje wobornu techniku posłužowaše.

Pozadk bě, zo bě wyši hašenski mišter Achim Měrćink, nawoda wšěch woborow Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejny, po dorěčenju z wjesnjanostu Hubertusom Ryćerjom (CDU) zhromadne zwučowanje při šuli zwołał. Hižo do toho dorěča wón z nawodami wobdźělenych woborow zaměr­ kóždolětneho zhromadneho zwučowanja. Zaběrachu so z nałožowanjom a z prawym dodźerženjom předpisow a normow za škit dychanja w padźe wohenja­ a dorěčachu sej postupowanje při trěbnym wuchowanju w nuzowym padźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND