Nuzowy pad w šuli zwučowali

štwórtk, 16. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z dychanskej techniku wobchadźeć su wohnjowi wobornicy tele dny w Ralbicach zwučowali. Foto: Alfons Handrik Z dychanskej techniku wobchadźeć su wohnjowi wobornicy tele dny w Ralbicach zwučowali. Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). Tele dny njezadźiwachu so jenož Ralbičenjo, ale tež tam nimojěducy zastróženi, što je so na tamnišej wyšej šuli stało. Wjacore wohnjowoborne awta a wulka syła wobornikow, wuhotowanych ze škitnymi maskami k dychanju, tam chwatnje wobornu techniku posłužowaše.

Pozadk bě, zo bě wyši hašenski mišter Achim Měrćink, nawoda wšěch woborow Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejny, po dorěčenju z wjesnjanostu Hubertusom Ryćerjom (CDU) zhromadne zwučowanje při šuli zwołał. Hižo do toho dorěča wón z nawodami wobdźělenych woborow zaměr­ kóždolětneho zhromadneho zwučowanja. Zaběrachu so z nałožowanjom a z prawym dodźerženjom předpisow a normow za škit dychanja w padźe wohenja­ a dorěčachu sej postupowanje při trěbnym wuchowanju w nuzowym padźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND