Prezencu zaso wožiwić

srjeda, 22. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Syć putniskich městnow chce za klětu nasćěnowu protyku wudać

Smochćicy (JK/SN). Syć srjedźoeuropskich putniskich městnow bu lěta 2005 załožena a prezentuje so mjeztym sydom lět na zhromadnej internetnej stronje. Zhromadny zaměr putniskich městnow a komunow ze znatymi putniskimi srjedźišćemi w Němskej, Čěskej, Pólskej a Awstriskej je, poskićeć wobšěrne informacije k putnikowanjam a zarjadowanjam kołowokoło hnadownych městnow kaž tež k jich bjezposrědnjej wokolinje. Nimo toho maja zajimcy zhonić wo stawiznach a wuznamje jednotliwych putniskich městnow.

Minjene lěta pak stej dźěło syće a aktualizowanje přinoškow na internetnej stronje popušćiłoj. Zamołwitych w Róžeńće a w pólskej Leśnicy, kotřiž so w minjenych lětach wosebje wo stajnje aktualne powěsće prócowachu, tuchwilny staw njespokoja. Tak su tele dny w Smochčanskim Domje biskopa Bena dźěłarničku přewjedli. Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) jako sobuorganizator bě přeprosył zastupjerjow komunow Ralbicy-Róžant, Leśnica a Jemielnica w Pólskej kaž tež Příbram w Čěskej. Ralbičanski farar Šćěpan Delan wobdźěli so jako cyrkwinski rektor Róžeńčanskeje swjatnicy na zarjadowanju a poda wužitne pokiwy nastupajo dalše postupowanje. Ideje sobudźěłaćerjow CSB jako iniciatora syće w lěće 2005 běchu na dźěłarničce tohorunja prašane.

W prěnim rjedźe chcychu so w Smochćicach na to dojednać, kak hodźi so prezenca syće wožiwić a kotre načasne formy informacijow móhli za to wužiwać. Poměrnje spěšnje so zastupjerjo komunow dojednachu, zo je dalša internetna prezenca wažna a trěbna. Chcedźa internetnu stronu tuž zaměrnje polěpšeć a wudospołnjeć. Informacije wo putnikowanjach maja so na Róžeńčanskim gmejnskim zarjedźe zběrać a pod www.pilgrimage-centres.eu wozjewić. Tež dalše poskitki putniskich srjedźišćow maja so tam zapřijeć. Tak chcedźa mjezsobny ­zajim za putniske městna znowa budźić a je dalšim zajimcam spřistupnić. Loni ­znowa wudate flajery a přichodna zhromadna prezenca w socialnej syći Facebook­ maja zaměr noweho wusměrjenja wudospołnić. To přihotować chce wjesnjanosta komuny Leśnica Łukasz Jastrzębski. Wón je jedyn z aktiwistow syće a wot spočatka pódla, runje tak kaž wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU). Jeho gmejna budźe přichodnej lěće informacije na internetnej stronje koordinować. Na dźěłarničce wobdźěleni zajimcy z gmejny su zwólniwi, so w zmysle hnadowneho městna Róžant angažować. Klětu chcedźa čłonojo syće srjedźoeuropskich putniskich městnow zaso zhromadnu nasćěnowu protyku wudać. W lětach 2010 do 2014 běchu to hižo wuspěšnje činili a chcedźa wulkeho zajima dla z tym pokročować. Za to je so wšitkich wosom čłonow syće wuprajiło. Su to Róžant we Łužicy, Altötting w Bayerskej, Leśnica, Krzeszów a Jemielnica w Pólskej, Příbram a Hejnice w Čěskej a Mariazell w Awstriskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND